Optioner

 • Det finns en mängd olika optioner till robotarna och styrningar samt mjukvara till robotarna. Den mest omfattande optionen finns beskriven under fliken ovan nämligen Epson Vision 

  Till Robotarna (Se även respektive robotbroschyr)
  - Kablage mellan robot och styrning 3, 5, 10, 15 eller 20 m
 • - Kablage för rörelse (kabelsläpkedja)
 • - Verktygsfästen för robotaxeln
 • - Skydd/stöd för externt kablage (Scara G6-G20)
 • - Kablage rakt ned genom robotfoten (Scara G6-G20)
 • - Internt kablage (RS)

  Andra optioner som finns till styrsystemen är tex (Se även i broschyren för styrsystem)

  Till RC700-A (fyra kortplatser)
  - Extra I/O 24in/16ut
 • - Extra RS-232C
 • - Bus kort Slav (Profinet, Profibus, DeviceNet, CC-Link, EtherNet/IP och EtherCAT)
 • - Bus kort Master (Profibus, DeviceNet, EtherNet/IP)
 • PG Kort (Pulgenereringskort för styrning av, icke Epson, externa axlar)
 • - Conveyor Tracking (Plocka "i farten", oftast ihop med Vison)
 • - Programmeringsenhet TP1, TP2 och TP3
 • - Färdiggjorda kablage och kopplingsplintar till I/O och säkerhet

 

 • Till RC700-E
 • -Standard I/O 24in/16ut per kort (maximalt 3 kort är tillåtet att använda).
 • -Analoga in/utgångar - 1 till 4 kanaler. 
 • -RS-232C: 2 kanaler per kort - maximalt kort som är tillåtna är också 2st.
 • -Fieldbus I/O Slave: 1 kanal per kort, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CC-Link, EtherNet/IP, EtherCAT
 • -Puls Generator: 4 Axlar/Kort; maximalt antal kort - 1st. 
 • -Fieldbus I/O Master: 1 kanal per kort,  PROFIBUS-DP, DeviceNet, EtherNet/IP

"Safety functions"

 • -TUV Certified to meet ISO 10218-1, UL 1740, CSA Z434, ISO 13849
 • -Emergency Stop Switch
 • -Safety Door Input
 • -Low Power ModeDynamic Brake
 • -Encoder Cable Disconnection Error Detection
 • -Motor Overload Detection
 • -Irregular Motor Torque (Out Of Control Manipulator) Detection
 • -Motor Speed Error Detection
 • -Positioning Overflow - Servo Error Detection
 • -CPU Irregularity Detection
 • -Memory Check-Sum Error Detection
 • -Overheat Detection at the Motor Drive Module
 • -Relay Welding Detection
 • -Over-Voltage Detection
 • -AC Power Supply Voltage Reduction Detection
 • -Temperature Error Detection
 • -Fan Error Detection

"Integrated Safety Board"

 • -Safety Input: 5 dual signal inputs
 • -Safety Output: 3 dual signal outputs
 • -Safe Torque Off (STO)
 • -Safety Stop (SS1)
 • -Emergency Stop
 • -Enable
 • -Soft Axis Limit
 • -Safeguard (SG)/Safety Gate

"Optional Safety Functions"

 • -Safety Limited Speed (SLS)
 • -Safety Limited Position (SLP)
 • -Joint Angle Monitoring
 • Till RC90-B (två kortplatser)
  - Samma som ovan dock ej TP3
 • Intelliflex feeding system (För mer info se Broschyren)

Se Video nedan: 

             

Broshyr Intelliflex Feeding system.pdf

 

 • Epson Force Guide Sensor -Integrerad robot styrning (för mer info se broschyr)

 

                                                

Epson Force Guide Sensor.pdf

Video - Epsons Force Sensor

 

 • Mjukvara
  - RC+ API 7.0 license (Application Programming Interface, tidigare VB Guide)
 • - GUI Builder 7.0 license (Ett enkelt verktyg för att göra operatörsinterface)
 • - ECP 7.0 license (External Control Point License)
 • - Safety function licence 7.0  (SLP/SLS) - Endast kompatibel med styrenheten RC700-E

 - SLS - "Denna funktion övervakar om robotens eller robotverktygets hastighet inte överskrider en förinställd hastighetsgräns.
Om roboten upptäcker att hastighetsgränsen har överskridits går den in i STO-tillstånd.
I kombination med en säkerhetsmatta kan den användas för att upprätthålla säkerheten genom att sänka robotens hastighet under en viss nivå när den upptäcker när en person närmar sig"

- SLP - " Denna funktion övervakar för att säkerställa att positionen för roboten eller robotverktyget inte tränger in i ett förinställt begränsat område.
Om roboten upptäcker ett intrång i det begränsade området går den in i STO-tillståndet.
I kombination med en ljusridå etc. är det möjligt att upprätthålla säkerheten genom att ställa in ett begränsat område för att förhindra att roboten kommer in i ett område där det finns människor när den upptäcker när en person närmar sig."

Se Videos nedan: