Styrsystem

Till Epsons robotar används två olika styrsystem RC700-A och RC90-B

RC700-A
RC700-A är den senaste styrningen. Den kan användas till alla robotar förutom LS-Serien. Styrningen kan manövrera upp till 20 olika axlar om man lägger till extra drivenhetsmoduler. Alla kontakter finns på framsidan. Till styrningen används utvecklingsprogrammet RC+ 7.

Broschyr Epson Styrning RC700-A.pdfRC90-B
Till Scararobotarna LS3-B, LS6-B, LS10-B och LS20-B används styrningen RC90-B som beskrivs i broschyren för LS-B programmet.

Broschyr Epson Scara LS-B.pdf