Styrsystem

Till Epsons robotar används fyra olika styrsystem RC700-A, RC700-D, RC700-E och RC90-B.

RC700-A

Den kan användas till alla robotar förutom LS-Serien och GX-serien. Styrningen kan manövrera upp till 20 olika axlar om man lägger till extra drivenhetsmoduler. Alla kontakter finns på framsidan. Till styrningen används utvecklingsprogrammet RC+ 7.

Broschyr Epson Styrning RC700-A.pdf

 

 

RC700-D                                                              

 

 

RC700-E - Epsons senaste Styrenhet - kompatibel med den nya GX-serien(GX4,GX8,GX10 och GX20)  

Broshyr kommer inom kort.  - se kortare utdrag nedan:

Specifikationsblad RC700-E

För mer info - Se länken nedan till RC700-E på epsons hemsida:

RC700-E

                                                                           

 

RC90-B     

Till Scararobotarna LS3-B, LS6-B, LS10-B och LS20-B används styrningen RC90-B som beskrivs i broschyren för LS-B programmet.    

                                                                                                                                                                                                                                                         

Broschyr Epson Scara LS-B.pdf