Kartesiska Robotar

Med Epson's program för kartesiska robotar kan en 1-4 axlig robot specificeras med stora valmöjligheter. Till själva roboten används styrningen RC700 med den erkänt användarvänliga utvecklingsmiljön RC+. På detta sätt får du en högpresterand kartesisk robot direkt färdig att använda.

 

                                                                   Broschyr Epson kartesisk.pdf